Skutery Motorowery

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór skuterów, oraz motorowerów.

Autoryzowany serwis

Zajmujemy się naprawą i tuningiem skuterów oraz quadów.

Części Samochodowe

Ponad dwa miliony części w katalogu! Sprowadzimy niemal wszystkie części zamienne do każdego samochodu.
Newsletter
Bądź na bieżąco - dołącz do naszego newslettera

Warunki Gwarancji

Serwis » Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji:

1. Firma Motozbyt Włoszczowa zapewnia nabywcy dobrą jakość i sprawne działanie pojazdu w ramach standardu producenta. Gwarancja trwa 24 miesięcy (Romet, Benzer, Moto Magnus, Zumico) od daty wydania pojazdu Klientowi (data zakupu) wpisanej w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na pojazdy posiadające licznik jest limitowana ilością przejechanych kilometrów do 5000km.

2. Gwarancja obejmuje naprawy i wymianę niesprawnych części spowodowane wadami materiałowymi, jak również uszkodzenia części spowodowane wadliwie działającymi mechanizmami pomimo zgodnego z instrukcją użytkowania. Wymienione części są objęte gwarancją do momentu jej wygaśnięcia.

3. Uprawnionemu do gwarancji nie przysługuje wymiana pojazdu na nowy wolny od wad.

4. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia usterki u Autoryzowanego Dealera zaraz po jej wystąpieniu celem uniknięcia ewentualnych dalszych uszkodzeń. Gwarancja wygasa jeżeli Właściciel pojazdu uniemożliwi Gwarantowi wywiązanie się z niniejszej umowy na skutek nie dostarczenia wadliwego pojazdu celem naprawy w terminie wyznaczonym przez Autoryzowany Serwis.

5. Gwarancja nie bedzie uznana jeżeli:

Miał miejsce: wypadek, próba kradzieży oraz kradzież i czasowy zabór pojazdu

Usterka nie zostanie zgłoszona u Autoryzowanego Dealera zaraz po jej wystąpieniu i nie zostanie Jemu przedstawiona Karta Gwarancyjna wraz z aktualnym Rejestrem Przeglądów.

Pojazd nie był eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi lub nie były przeprowadzane u Autoryzowanego Dealera przeglądy zgodne z wytycznymi Producenta.

Pojazd był używany w wyścigach, zawodach sportowych i rajdach terenowych.

Uszkodzenie było spowodowane niewłaściwą eksploatacją, wypadkiem lub przez jakiekolwiek inne siły zewnetrzne takie jak odpryski po uderzeniach kamieni, wyziewy przemysłowe, agresywne środki myjące itd.

Pojazd był naprawiany, serwisowany lub obsługiwany przez inną firmę niż Autoryzowany Dealer (Motozbyt Włoszczowa).

Do naprawy pojazdu zostały użyte części nie zatwierdzone przez Motozbyt Włoszczowa lub przerobiono pojazd w sposób niezgodny z zaleceniami Autoryzowanego Serwisu.

6. Gwarancja nie obejmuje zmian parametrów wynikających z normalnego toku eksploatacji, takich jak stopniowe obniżanie osiągów, pogarszanie się właściwości jezdnych, stopniowy wzrost poziomu drgań i hałasu itp. Gwarancji nie podlegają także te części, które ulegają zużyciu w procesie normalnej eksploatacji.

7. Autoryzowany Dealer nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne, stratę czasu czy inne niedogodności wynikające z niemożności użytkowania pojazdu objętego gwarancją.

8. Naprawa gwarancyjna powinna zostać zakończona nie później niż po upływie 14 dni roboczych od momentu przekazania pojazdu przez właściciela do Autoryzowanego Dealera. Czas naprawy może ulec zmianie w przypadku gdy części niezbędne do wykonania naprawy trzeba sprowadzić z zagranicy.

 

Ograniczenia gwarancji

 

Gwarancja nie obejmuje:

1. Czynności obsługowych i przeglądów okresowych (czyszczenie gaźnika, regulacja zaworów, czyszczenie zbiornika paliwa itp.)

2. Wymiany i regulacji wynikającej z normalneo zużycia i starzenia się.

3. Wymiany i uzupełnienia wszelkich płynów w pojeździe, filtrów, smarów, olejów itp.

4. Wymiany części podlegających zużyciu w wyniku eksploatacji pojazdu i takich, które są wymieniane przy przeglądach okresowych a w szczególności: opony, okładziny hamulcowe, żarówki, paski napędowe, łańcuchy, świece zapłonowe, akumulatory, bezpieczniki, elementy sprzęgła.

5. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, składowania, transportu, zdarzeń losowych, kolizji, zjawisk atmosferycznych.

6. Kosztów transportu do i od autoryzowanego serwisu.